Xe khách Hải Hậu Yên nghĩa là tuyến xe có lộ trình từ Bến xe yên nghĩa về các địa điểm thuộc địa phương huyện Hải Hậu Nam Định, và ngược lại.

Bến xe Yên Nghĩa rộng khoảng 7h, địa điểm nằm ở trục phía tây Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, nút giao thông vành đai 4 với đại lộ Thăng Long, huyện Hòa Đức, và quốc lộ 32 huyện Đan Phượng

Huyện Hải Hậu nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định cách trung tâm thành phố Hà Nội 135km, với diện tích 230,22km2 và dân số khoảng 263.000 người

Lộ trình các chuyến xe từ Hải Hậu đi và đến các bến xe trung tâm Hà Nội bao gồm các bến xe Yên Nghĩa, Giáp Bát, Nước Ngầm

Bảng danh sách các nhà xe khách Hải Hậu Yên Nghĩa (bản quyền fanpage: xekhachhaihau)

Biển số: 18B-017.53, điện thoại: 0946.116.020,  giá vé: 100.000 đ

Điểm xuất phát từ Hải Hậu:  Thịnh Long đi 16h20 chiều qua các điểm Hải Thịnh – Hải Châu – Trực Đại – Yên Định – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Pháp Vân – BX Nước Ngầm – Xa La – Cầu Đen, Cầu Trắng – Phùng Khoang – Ngã Tư Văn Phú – Bến xe Yên Ngĩa

Điểm xuất phát từ Yên Nghĩa:  Yên Nghĩa Hà Đông về 4h50 sáng – Ngã Tư Văn Phú – Phùng Khoang – Cầu Trắng – Xa La – Cầu Tó – Bến xe Nước Ngầm – Nút giao Liêm Tuyền – Big C Nam Định – Cầu Vòi – Cổ Lễ – Yên Định – Trực Đại – Hải Châu – Hải Thịnh

Biển số: 18B – 00.666,  điện thoại: 0941.151.0200987.283.683,  giá vé: 100.000đ

Điểm đi từ Hải Phú: Hải Phú đi 16h50 – Hải Cường – Hải Sơn – Chợ Cồn – Hải Tây – Hải Đông -Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc mới – Bến xe Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân Triều, Viện 103 – Xa La – Văn Phú -Bến xe Yên Nghĩa

Chiều về từ Yên Nghĩa: Bến xe Yên Nghĩa về 5h00 sáng hôm sau – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều, Viện 103 – Cầu Tó – Văn Điển – Bến xe Nước Ngầm – Liêm Tuyền – Big C Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần -Yên Định – Hải Đông – Hải Tây – Chợ Cồn – Hải Sơn – Hải Cường – Hải Phú

Biển số: 18B-016.11, điện thoại: 0888.789.179 – 094.815.860, giá vé: 100.000đ

Điểm đi từ Trực Phú: Trực Phú đi 2h30 sáng, 12h00 trưa – Chợ Đình – Yên Định – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Trực Ninh – Nam Trực – TP Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Bến xe Nước Ngầm – Văn Điển – Viện K Tân Triều – Viện 103 – Văn Phú – Bến xe Yên Nghĩa

Chiều về từ Yên Nghĩa: Bến xe Yên Nghĩa về 6h00, 15h30 – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều, Viện 103 – Văn Điển – Bến xe Nước Ngầm – Pháp Vân – Cao tốc mới – Big C Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Yên Định – Chợ Đình – Trực Phú

BS: 18B-020.94, điện thoại: 0949.035.816, giá vé: 100.000đ

Chiều đi từ Hải Thịnh: Thịnh Long đi 14h30 – Hải Phú – Thị trấn Cồn – Yên Định – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc mới – Bến xe Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K, viện 103 – Xa La – Văn Phú  – Bến xe Yên Nghĩa

Chiều về từ Yên Nghĩa: Bến xe Yên Nghĩa về 6h00 sáng – Văn Phú – Xa La – Viện K – Văn Điển – Bến xe Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – Thành phố Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Yên Định – Cồn – Bến xe Thịnh Long

Loại xe 29 chỗ, Biển số: 18B-011.99, điện thoại:  0985.739.786 – 0943.298.218, giá vé: 100.000đ

Lộ trình xe Tùng Lâm Hải Hậu Yên Nghĩa như sau:

Chiều đi từ Hải Châu xuất phát đêm 1h50 – Hải Phong – Hải Sơn – Hải Tân – TT Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Viện K, viện 103 – Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa

Chiều về từ Bến xe Yên Nghĩa lúc 6h20 sáng – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều – Văn Điển – Bx Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – TP Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – TT Yên Định – Hải Tân – Hải Sơn – Hải Phong – Hải Châu

Loại xe 34 chỗ, Biển số: 18B-008.13, Điện thoại: 0943.539.935 – 0914.404.689, giá vé: 100.000đ. Nhà xe Mạnh Hùng gồm 2 chuyến đi và 2 chuyến về trong ngày sáng, chiều

Hải Đông đi 3h30 sáng, 12h00 trưa –  Hải Lộc – Hải Phúc – Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Viện K Tân triều, viện 103 – Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội

Bến xe Yên Nghĩa về 7h05 sáng, 17h05 chiều – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều – Văn Điển – Bx Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – TP Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – TT Yên Định – Hải Phúc – Hải Lộc

Biển số: 28B-005.13, Điện thoại: 0915 981 914

Thời gian xuất bến:  Hải Hậu đi 13h30 chiều – Hòa Bình về 6h15 sáng

Lộ trình Hải Hậu đi 13h30 – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Bx Nước Ngầm – Hà Đông – Yên Nghĩa – Hòa Bình

Lộ trình Hòa Bình về 6h15 sáng – Bx Yên Nghĩa – Văn Phú – Xa La – Cầu Tó – Bx Nước Ngầm – Tp Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Yên Định Hải Hậu

Biển số: 18B-023.42, Điện thoại: 0947676266, giá vé: 100.000đ. Nhà xe Hoàng Toàn gồm 2 chuyến đi và 2 chuyến về trong ngày sáng, chiều

Nhà xe Hoàng Toàn

Thịnh Long đi 3h10 sáng, 12h15 trưa –  Hải Châu – Hải Hòa – Hải Triều – Hải Xuân – Cầu Cồn – Cầu Thống Đường – Cầu Hải Quang 1 – Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Viện K Tân triều, viện 103 – Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông

Yên Nghĩa về 8h sáng, 17h10 chiều – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều – Văn Điển – Bx Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – TP Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – TT Yên Định – TT Cồn – Hải Xuân – Hải Triều – Hải Hòa – Hải Châu – Thịnh Long

Loại xe 29 chỗ, Biển số: 18B-016.21, Điện thoại: 0942.539.935 – 0127.202.5999, giá vé: 100.000đ.

Nhà xe Hải Minh Hải Hậu đi Yên Nghĩa gồm 2 chuyến đi và 2 chuyến về trong ngày lịch trình như sau

Hải Minh đi 4h10 sáng, 12h30 trưa –  Hải Minh – Hải Anh – Yên Định – Xuân Ninh – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân triều, viện 103 – Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Nội

Yên Nghĩa về 8h50 sáng, 16h40 chiều – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều – Văn Điển – Bx Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – TP Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Xuân Ninh – TT Yên Định – Hải Anh – Hải Minh

Biển số: 18B 02371,  Điện thoại: 0823792662, Giá vé: 100.000đ. Lịch trình xe khách Hải Hậu Yên Nghĩa như sau:

Hải Giang đi 9h00 – Hải Châu – Hải Ninh – Chợ Trại – TT Cồn – TT Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân triều, viện 103 – Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Nội

Bến xe Yên Nghĩa về 13h20 – Văn Phú – Xa La – Viện K Tân Triều – Văn Điển – Bx Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – TP Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – TT Yên Định – TT Cồn – Chợ Trại – Hải Ninh – Hải Châu – Hải Giang

Biển số: 18B-006.38,  Điện thoại: 0968.556.590, Giá vé: 100.000đ

Hải Đường đi 14h15 – An Phúc – Trực Đại – Chợ Đền – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân triều- Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông

Bx Yên Nghĩa về 19h20 – Viện 103, viện K – Văn Điển – Bx Nước Ngầm – Cao tốc Pháp Vân – TP Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – TT Yên Định – Chợ Đền – Trực Đại – Hải Đường

Loại xe 29 chỗ, Biển số: 18B-022.77, Điện thoại: 0919.302.388, giá vé: 100.000đ.

Xe Tú Hùng hiện nay có  chuyến xe chạy trong ngày như sau:

  • Trực Phú Hải Hậu đi 14h00, Bx Yên Nghĩa về 18h20
  • Hải Châu Hải Hậu đi 12h50, Bx Yên Nghĩa về 17h50
  • Hải Thịnh Hải Hậu đi 5h00, Bx Yên Nghĩa về 9h00

Lộ trình:

  • Trực Phú – Chợ Đình – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân triều- Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông
  • Hải Châu – Hải Phú – Cồn – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân triều- Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông
  • Hải Thịnh – Hải Phong – Hải Đường – TT Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Viện K Tân triều- Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông

Biển số: 18B-010.83, Điện thoại: 0945.087.323, giá vé: 100.000đ.

Giờ xuất bến: Thịnh Long Hải Hậu đi 7h50 sáng, Bx Yên Nghĩa về 12h45 chiều

Lịch trình: Bx Thịnh Long – Hải Châu – Hải Phong – Cồn – Yên Định – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – BX Nước Ngầm – Cầu Tó – Cầu Bươu – Viện 103 Xa La – Bx Yên Nghĩa

Biển số: 18B-02168, Điện thoại: 0978.806.262, giá vé: 100.000đ.

Giờ xuất bến: Trực Phú Hải Hậu đi 9h55 sáng, Bx Yên Nghĩa về 14h30 chiều

Lịch trình: Trực Phú – Chợ Đình – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K Tân triều- Xa La – Văn Phú – Bx Yên Nghĩa Hà Đông

Biển số: 18B 011.61, Điện thoại: 0916.067.967

Giờ xuất bến: Thịnh Long Hải Hậu đi 6h00 sáng, Hòa Bình về 14h10 chiều

Lộ trình xe Thanh Khâm: Bến Xe Thịnh Long – TT Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Ngã Tư Hải Hậu – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Thường Tín – Đường 70 – Hà Nội – Văn Điển – Cầu Tó – Viện K – Xa La – Viện 103 – Cầu Đen – Siêu Thị Metro – Ngã Tư Văn Phú – Ngã Tư Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Bx Yên Nghĩa – Cầu Mai Lĩnh – Chúc Sơn – Chương Mỹ – Xuân Mai – Bến Xe Hòa Bình – Bx Bình An – Hòa Bình

Loại xe 29 chỗ, Biển số: 18B-012.22, Điện thoại: 0942.131.818, giá vé: 100.000đ.

Hiện nhà xe Hoàng Anh có 3 chuyến chạy trong ngày

Lịch xuất bến: Thịnh Long Hải Hậu đi 9h30, 10h20, 17h10, Yên Nghĩa về 9h30, 16h00, 17h30

Lịch trình nhà xe Hoàng Anh: Bx Thịnh Long – Cồn – Yên Định – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Bến xe Nước Ngầm – Cầu Tó – Cầu Bươu – Viện K – Xa La – Văn Phú – Bến xe Yên Nghĩa

Trên đây là danh sách các nhà xe khách Hải Hậu Yên Nghĩa cập nhật mới nhất bao gồm cả số điện thoại, biển số xe, lịch trình chạy và giờ chạy. Mọi thông tin thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất kịp thời để giúp cho Quý khách có thể có những chuyến xe an toàn và vui vẻ.

Bài viết liên quan

Danh sách xe khách Hà Giang liên tỉnh, Giờ chạy, ĐT

Xe khách Hà Giang gồm các tuyến xe đi và đến các địa điểm tại...

Lịch chạy xe khách Tuyên Quang Mỹ Đình Hà Nội, mới nhất

Tổng hợp lịch chạy các nhà Xe khách Tuyên Quang Mỹ Đình Hà Nội bao...

Danh sách xe khách Na Hang Tuyên Quang, giờ chạy, ĐT

Xe khách Na Hang Tuyên Quang gồm các nhà xe xuất phát từ Na Hang...

Lịch Xe khách Hải Hậu Giáp Bát, Nam Định, giờ chạy SĐT

Xe khách Hải Hậu Giáp Bát là tuyến xe có lịch trình từ Bến xe...

Xe du lịch tiếng anh là gì? các câu tiếng anh xe du lịch

Xe du lịch là một loại xe dùng để chuyên chở hành khách với mục...

Huỷ vé máy bay có được hoàn tiền không? Bambo, Vietjet

Khách hàng khi mua vé máy bay vì một lý do nào đó không thể...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *