Xe khách Hải Hậu Giáp Bát là tuyến xe có lịch trình từ Bến xe Giáp Bát di chuyển về các xã địa phương thuộc huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, và chiều đi ngược lại.

Bến xe Giáp Bát có diện tích 37.000m2 nằm ở vị trí phường Định Công, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Được thành lập năm 1989, là một trong những bến xe lớn nhất trang bị đầy đủ phòng vé, nhà vệ sinh, bảo vệ, với hàng ngàn xe qua lại và vận chuyển hàng triệu lượt khách đi và đến

Huyện Hải Hậu nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định cách thành phố Nam Định 35km và cách trung tâm thành phố Hà Nội 135km, với diện tích 230,22km2 và dân số khoảng 263.000 người

>> Xem thêm:

Nội dung bài viết

Tổng hợp Lịch xe khách Hải Hậu Giáp Bát gồm tất cả các tuyến đi từ các xã thuộc huyện Hải Hậu chi tiết giờ chạy, số điện thoại

Bảng lịch trình xe khách Hải Hậu Nam Định đi Giáp Bát

Nhà xe khách An Tuấn Hải Hậu Giáp Bát hiện nay có 2 chuyến xe chạy đi và về trong ngày như sau:

 • Thịnh Long Hải Hậu đi 17h45, Bx Giáp Bát về 5h45 sáng. Loại xe 29 chỗ, Biển số: 18B-023.71, Điện thoại: 0823.792.662, giá vé: 100.000đ.
 • Hải Châu Hải Hậu đi 7h40, Bx Giáp Bát về 14h40. Biển số 18B-019.42, điện thoại: 0917.600.322

Lộ trình:

 • Thịnh Long Hải Thịnh – Hải Châu – Cồn – Yên Định – Cầu Đôi – Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc mới – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Giáp Bát Hà Nội
 • Hải Ninh – Hải Châu Hải Hậu – TT Cồn – TT Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc mới – Bến xe Nước Ngầm – Định Công – Bến xe Giáp Bát Hà Nội

Thông tin số điện thoại, chờ chạy của nhà xe Hải Lộc chuyên tuyến xe khách Hải Hậu Nam Định Giáp Bát như sau

Biển số: 18B – 008.26, điện thoại: 0914.442.786,  giá vé: 100.000 đ

Điểm xuất phát từ Hải Hậu:  Yên Định Hải Hậu đi 13h00 chiều qua các điểm Hải Hậu – Yên Định – Bến xe Hải Hậu – Hải Vân – Lạc Quẩn – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bến xe Giáp Bát

Điểm xuất phát về từ Giáp Bát:  Bến xe Giáp Bát về 06h20 sáng – Định Công – Bx Nước Ngầm – Pháp Vân Cầu Rẽ – Liêm Tuyền – Big C Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Hải Vân – Yên Định Hải Hậu

Nhà xe Thế Tuấn hiện nay có các chuyến xe chạy cố định trong ngày như sau, gồm 2 chuyến:

 • Trực Phú Hải Hậu đi 12h55, Bx Giáp về 06h40 sáng, BS: 18B – 007.82, ĐT: 0916.035.658
 • Hải Lý Cồn đi 6h00, Bx Giáp Bát về 13h00,  BS: 18B – 002.90, ĐT: 0985.094.558 – 0919.356.866

Lộ trình:

 • Trực Phú – Trực Đại – Chợ Đền – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát
 • Hải Lý – Cồn – Hải Hậu – TT Yên Định – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Giáp Bát

Biển số: 18B – 002.28, điện thoại: 01685.026.574 – 01237.776.997,  giá vé: 100.000 đ

Điểm xuất phát từ Hải Hậu:  Hải Long Hải Sơn đi 12h45 – Hải Cường – Yên Định – Hải Vân – Cầu Lạc Quẩn – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bến xe Giáp Bát

Điểm xuất phát về từ Giáp Bát:  Bến xe Giáp Bát về 06h45 sáng – Định Công – Bx Nước Ngầm – Pháp Vân Cầu Rẽ – Liêm Tuyền – Big C Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Hải Vân – Yên Định Hải Hậu – Hải Cường – Hải Sơn – Hải Long

Biển số: 18B – 000.61, điện thoại: 0915.055.786,  giá vé: 100.000 đ

Điểm xuất phát từ Hải Hậu: Hải Phong đi 12h30 – Hải Ninh – Hải Giang – TT Cồn – TT Yên Định – Cầu Đôi – Cầu Lạc Quẩn – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bến xe Giáp Bát

Điểm xuất phát về từ Giáp Bát:  Bến xe Giáp Bát về 07h00 sángĐịnh Công – Bx Nước Ngầm – Pháp Vân Cầu Rẽ – Liêm Tuyền – Big C Nam Định – Cổ Lễ – Lạc Quần – Cầu Đôi – Yên Định Hải Hậu – TT Cồn – Hải Giang – Hải Ninh – Hải Phong

Nhà xe khách Thịnh Long Hải Hậu Giáp Bát hiện nay có 3 chuyến xe chạy cố định trong ngày như sau:

 • Hải Thịnh Hải Hậu đi 13h25, Bx Giáp về 07h30 sáng, BS: 18B – 006.16, ĐT: 0913.064.103
 • Hải Thịnh Hải Hậu đi 2h05 sáng, Bx Giáp về 08h30 sáng, BS: 18B – 000.09, ĐT: 0979.887.089
 • Hải Thịnh Hải Hậu đi 5h45 sáng, Bx Giáp về 13h30 sáng, BS: 18B – 013.33, ĐT: 0912.432.118

Lộ trình:

 • Bến Xe Thịnh Long – TT Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Ngã Tư Hải Hậu – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát

Xe Khách Đoàn Liên chuyên tuyến Hải Hậu Nam Định Giáp Bát

Nhà xe Đoàn Liên chuyên tuyến xe khách Hải Hậu Giáp Bát hiện nay có 2 đầu xe phục vụ khách như sau:

 • BS: 18B – 018.94, ĐT: 0912.228.794, loại xe giường nằm
 • Trực phú Hải Hậu đi 03h30, Bx Giáp về 07h30 sáng
 • Trực phú Hải Hậu đi 12h10, Bx Giáp về 15h30 chiều

Lộ trình xe

 • Hải Hậu – Trực Phú – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát

Loại xe: 29 chỗ, biển số: 18B – 016.93, điện thoại: 0915.399.388,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải An Hải Hậu đi 2h50 sáng, Bx Giáp Bát về 7h50 sáng

Lịch trình xe An Đông Giáp Bát

 • Hải An- Hải Toàn – Hải Tân – Hải Hậu – TT Yên Định – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Nhà xe khách Hải Minh Hải Hậu Giáp Bát hiện nay đăng ký 3 đầu xe chạy cố định trong ngày như sau:

 • Hải Minh Hải Hậu đi 13h35, Bx Giáp về 08h10 sáng, BS: 18B – 011.82, ĐT: 036.848.1828
 • Hải Minh Hải Hậu đi 07h00, Bx Giáp về 14h30 chiều, BS: 18B – 009.84, ĐT: 0912.154.437
 • Hải Minh Hải Hậu đi 12h10, Bx Giáp về 17h00 chiều, BS: 18B – 013.13, ĐT: 0947.285.338

Lộ trình:

 • Hải Minh – Hải Anh – Hải Trung – Hải Bắc – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát
 • Tuyến xe Hải Minh đi 12h10 – Hải Bắc – Đi nối Xuân Ninh Xuân Trường – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát

Biển số: 18B – 020.5118B 013.18, Loại xe: giường nằm và xe 29 chỗ, Điện thoại: 0941.313.222 – 0915.398.285, Giá vé : 100.000đ

Nhà xe khách Trung Kiên Hải Hậu Nam Định Giáp Bát hiện nay có các đầu xe chạy cố định trong ngày như sau: bao gồm 3 chuyến

 • Chuyến 1 biển số: 18B 020.51 . Giờ chạy: Trực Phú Hải Hậu đi 4h00, Bx Giáp Bát về 8h40
 • Chuyến 2 biển số: 18B 013.18. Giờ chạy: Xóm 15 Trực Thái đi Hải Hậu đi 12h30, Bx Giáp Bát về 16h15
 • Chuyến 3 biển số: 18B 020.51. Giờ chạy: Trực Phú Hải Hậu đi 12h30, Bx Giáp Bát về 16h15

Lộ trình xe Trung Kiên

 • Hải Hậu – Trực Phú – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát

Biển số: 18B – 000.54, điện thoại: 0947 930 309 – 0982 199 079,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Thịnh đi 4h25 – Giáp Bát về 9h00

Lịch trình xe Thiên Hiếu Hải Hậu Giáp Bát

 • Hải Thịnh – TT Cồn – TT Yên Định – Hải Vân – Ngã Tư Hải Hậu – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát

Nhà xe khách Hoàng Toàn Hải Hậu Giáp Bát hiện nay đăng ký 4 đầu xe chạy cố định hằng ngày phục vụ khách hàng như sau:

Chuyến 1:

 • Biển số: 18B-001.37 điện thoại: 0949.314.535 . Giờ chạy: Hải Sơn Hải Hậu đi 4h30, Bx Giáp Bát về 9h20
 • Lộ trình: Hải Sơn – Hải Cường – Hải Long – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Biển số: 18B-005.91 điện thoại: 0944.204.076 . Giờ chạy: Hải Toàn Hải Hậu đi 4h20, Bx Giáp Bát về 10h00
 • Lộ trình: Hải Toàn – Hải Phúc – Hải Đường – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 3:

 • Biển số: 18B-009.46 điện thoại: 0906.100.946 . Giờ chạy: Hải An Hải Hậu đi 07h10, Bx Giáp Bát về 14h10
 • Lộ trình: Hải An – Hải Toàn – Trực Đại – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 4:

 • Biển số: 18B-001.37 điện thoại: 0949.314.535. Giờ chạy: Hải Sơn Hải Hậu đi 13h00, Bx Giáp Bát về 17h30
 • Lộ trình: Hải Sơn – Hải Cường – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Loại xe: 29 chỗ, biển số: 18B – 014.25, điện thoại: 0889.444.286,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Trực Phú đi 4h20 – Giáp Bát về 9h30

Lịch trình xe Dũng Duyên Hải Hậu Giáp Bát

 • Trực Phú – Trực Đại – Chợ Đình – TT Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Nhà xe khách Chiến Dương Hải Hậu đi Giáp Bát hiện nay đăng ký 2 tuyến xe chạy cố định hằng ngày đi lại với các chuyến sau:

Chuyến 1:

 • Biển số: 18B-019.62 điện thoại: 0913.401.962 . Giờ chạy: Hải Ninh Hải Hậu đi 5h00, Bx Giáp Bát về 10h10
 • Lộ trình: Hải Ninh – Hải Giang – TT Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Loại xe 29 chỗ, biển số: 18B-010.11 điện thoại: 0979.372.342 . Giờ chạy: Hải Phú Hải Hậu đi 6h00, Bx Giáp Bát về 10h40
 • Lộ trình: Hải Phú – TT Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Loại xe: 29 chỗ, biển số: 18B – 015.11, điện thoại: 0946.050.516,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Trực Phú đi 5h10 – Giáp Bát về 11h00

Lịch trình xe Vụ Tình Hải Hậu Giáp Bát

 • Trực Phú – Trực Đại – Chợ Đền – TT Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Loại xe: 45 chỗ, biển số: 18N – 6823, điện thoại: 0915.040.141,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Thịnh đi 7h15 – Giáp Bát về 11h50

Lộ trình xe khách Phú Long Hải Hậu Giáp Bát

 • Hải Thịnh – TT Cồn – TT Yên Định – Cầu Đôi – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Loại xe: 29 chỗ, biển số: 18B – 004.91, điện thoại: 0916 350 199,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Bến đò Ninh Mỹ đi 5h35 – Hải Giang Hải Hậu đi 5h40 – Giáp Bát về 12h30

Lộ trình xe khách Vinh Quang Hải Hậu Giáp Bát

 • Hải Giang – Hải Sơn – TT Cồn – TT Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B011.97, điện thoại: 0913.868.011,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Thịnh Long đi 7h35 sáng – Giáp Bát về 12h50

Lộ trình xe khách Hải Dung Hải Hậu Giáp Bát

Bx Thịnh Long – TT Cồn – Yên Định – Lạc Quần – Trực Ninh – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm  – Bx Giáp Bát.

Loại xe: 29 chỗ, biển số: 18B – 007.12, điện thoại: 0962.095.368,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Cường đi 7h20 – Giáp Bát về 13h00

Lộ trình xe khách Hải Sơn Hải Hậu Giáp Bát

 • Hải Sơn – Hải Cường – Hải Long – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B – 010.52, điện thoại: 0964.545.837.- 0915 592 873,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Cường Hải Hậu đi 6h50 – Giáp Bát Hà Nội về 13h30

Lộ trình xe khách Vũ Trung Hải Hậu Nam Định Giáp Bát

 • Hải Đông – Hải Lộc – Hải Phúc – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Nhà xe khách Tiến Thành Hải Hậu Nam Định đi Giáp Bát hiện nay đăng ký 2 tuyến xe chạy cố định hằng ngày như sau:

Chuyến 1:

 • Loại xe: 29 chỗ, biển số: 18B – 002.65, điện thoại: 0907.516.399 – 0904.197.669. Giờ chạy: Trực Phú Hải Hậu đi 6h40, Bx Giáp Bát về 14h40
 • Lộ trình: Hải Hậu – Trực Phú – Trực Cường – Trực Thái – Trực Đại – Chợ Đình – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Biển số: 29B-163.42 điện thoại: 0913.669.836 . Giờ chạy: Trực Phú Hải Hậu đi 6h00, Bx Giáp Bát về 13h45
 • Lộ trình: Trực Phú – Trực Cường – Trực Thái – Trực Đại – Chợ Đình – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Nhà xe khách Tâm Lan Hải Hậu Nam Định đi Giáp Bát hiện nay đăng ký 3 đầu xe chạy cố định hằng ngày phục vụ khách hàng như sau:

Chuyến 1:

 • Biển số: 18B-016.85 điện thoại: 0918.268.171 . Giờ chạy: Hải Toàn Hải Hậu đi 6h20, Bx Giáp Bát về 13h50
 • Lộ trình: Hải Toàn – An Phúc – Hải Đường – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Biển số: 18B-003.23 điện thoại: 0985.827.339 . Giờ chạy: Hải An Hải Hậu đi 7h20, Bx Giáp Bát về 14h20
 • Lộ trình: Hải An – Hải Toàn – Hải Đường – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 3:

 • Biển số: 18B-016.85 điện thoại: 0976.596.078 . Giờ chạy: Hải Phong Hải Hậu đi 16h15, Bx Giáp Bát về 20h45
 • Lộ trình: Hải Phong – Hải Đường – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Loại xe: 29 ghế, biển số: 18B – 003.77, điện thoại: 0913.047.176,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Giang Hải Hậu đi 6h50 – Giáp Bát Hà Nội về 13h55

Lộ trình xe khách Thắng Tâm Hải Hậu Giáp Bát

 • Hải Giang – Hải Cường – Hải Sơn – TT Cồn – TT Yên Định – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Loại xe: 29 ghế, biển số: 18B – 009.60, điện thoại: 0982.778. 165 – 0912.990.707,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Trực Thắng Hải Hậu đi 7h00 – Giáp Bát Hà Nội về 14h00

Lộ trình

 • Trực Thắng – Chợ Đình – TT Yên Định – Chợ Cầu – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B – 019.42, điện thoại: 0917.600.322,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Châu Hải Hậu đi 7h40 – Giáp Bát Hà Nội về 14h40

Lộ trình

 • Hải Châu – Hải Ninh – Cồn – Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B-007.11, điện thoại: 0948.621.950,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Thịnh Long Hải Hậu đi 6h30 – Giáp Bát Hà Nội về 14h50

Lộ trình

BX Thịnh Long – Hải Hòa – Hải Xuân – TT Cồn – TT Yên Định – Trực Ninh – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – BX Nước Ngầm – Định Công – BX Giáp Bát.

Biển số: 29B – 038.69, điện thoại: 0912 869 377,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Chợ Xuân Hà đi 6h15 – Giáp Bát Hà Nội về 14h45

Lộ trình

 • Hải Đông – Hải Tây – Cồn – Yên Định – Chợ Cầu – Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18N-8819, điện thoại: 0943418322,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Thịnh Long Hải Hậu đi 8h00 – Giáp Bát Hà Nội về 15h10

Lộ trình

BX Thịnh Long – Hải Hòa – Hải Xuân – TT Cồn – TT Yên Định – Trực Ninh – Cổ Lễ – Cầu Vòi – Big C Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – BX Nước Ngầm – Định Công – BX Giáp Bát.

Biển số: 18B – 012.25, điện thoại: 0916.045.621 – 0904.994.489,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Ninh Hải Hậu đi 6h30 – Giáp Bát Hà Nội về 15h00

Lộ trình

 • Hải Ninh – Hải Giang – Cồn – Yên Định – Chợ Cầu – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B-00222, điện thoại: 0912 750 772,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Trung Hải Hậu đi 6h20 – Giáp Bát Hà Nội về 15h20

Lộ trình

 • Hải Trung – Hải Anh – Hải Minh – Yên Định Hải Hậu – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Nhà xe khách Mạnh Ninh Hải Hậu Nam Định đi Giáp Bát đăng ký 2 đầu xe phục vụ khách hàng như sau:

Chuyến 1:

 • Biển số: 18B – 000.45, điện thoại: 0943.338.323. Giờ chạy: Hải Thịnh Hải Hậu đi 11h15, Bx Giáp Bát về 15h40
 • Lộ trình: Hải Thịnh – TT Cồn – TT Yên Định – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Biển số: 18B-011.87 điện thoại: 0838.102.050 . Giờ chạy: Hải Thịnh Hải Hậu đi 12h20, Bx Giáp Bát về 16h50
 • Lộ trình: Hải Thịnh – TT Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B-002.35, điện thoại: 0969.150.162,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Nhà Thờ Liên Phú Hải Hậu đi 11h40 – Giáp Bát Hà Nội về 16h00

Lộ trình

 • Nhà Thờ Liên Phú – Hải Đông – Hải Quang – Yên Định Hải Hậu – Hải Vân – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Xe 29 ghế ngồi, biển số: 18B – 010.71, điện thoại: 0912.496.540,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Đường Hải Hậu đi 12h00 – Giáp Bát Hà Nội về 16h10

Lộ trình

 • Hải Phong – Hải Đường – Yên Định Hải Hậu – Chợ Cầu Đôi – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Nhà xe khách Trung Kiên Hải Hậu Nam Định đi Giáp Bát đăng ký 2 đầu xe phục vụ khách hàng như sau:

Chuyến 1:

 • Biển số: 18B – 013.18, điện thoại: 0986.770.759. Giờ chạy: Trực Thái Hải Hậu đi 12h30, Bx Giáp Bát về 16h30
 • Lộ trình: Xóm 15 Trực Thái – Trực Đại – Chợ Đền – TT Yên Định – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Biển số: 18B-021.40 điện thoại: 0941.313.222 . Giờ chạy: Trực Phú Hải Hậu đi 12h30, Bx Giáp Bát về 16h45
 • Lộ trình: Trực Phú – Trực Đại – Chợ Đền – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B – 008.13, điện thoại: 0943.539.935,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Hải Lý Hải Hậu đi 12h30 – Giáp Bát Hà Nội về 17h10

Lộ trình

 • Hải Lý – Cồn – Yên Định Hải Hậu – Chợ Cầu Đôi – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát

Nhà xe khách Tuấn Ngân Hải Hậu Nam Định đi Giáp Bát đăng ký 2 chuyến xe phục vụ khách hàng đi lại như sau:

Chuyến 1:

 • Biển số: 18B – 009.67, điện thoại: 0913.099.997. Giờ chạy: Hải Châu Hải Hậu đi 13h30, Bx Giáp Bát về 18h00
 • Lộ trình: Hải Châu – Hải Ninh – Cầu Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Chuyến 2:

 • Biển số: 18B-022.26 điện thoại: 0889.424.286 . Giờ chạy: Thịnh Long Hải Thịnh đi 15h10, Bx Giáp Bát về 20h00
 • Lộ trình: Thịnh Long – Hải Phong – Cồn – TT Yên Định – Chợ Cầu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B – 016.39, điện thoại: 0919.108.699,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Trực Phú Hải Hậu đi 13h30 – Giáp Bát Hà Nội về 18h30

Lộ trình

 • Lộ trình: Trực Phú – Trực Đại – Chợ Đền – TT Yên Định – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – BigC Nam Định – Cao tốc mới – Bx Nước Ngầm – Định Công – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Biển số: 18B – 012.68, điện thoại: 0989.745.529,  giá vé: 100.000 đ

 • Giờ chạy: Trực Đại Hải Hậu đi 14h50 – Bx Gia Lâm Hà Nội về 11h20

Lộ trình

 • Trực Đại – Yên Định Hải Hậu – Chợ Cầu Đôi – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao tốc mới Pháp Vân – Bx Giáp Bát – Bx Gia Lâm

Trên đây là tổng hợp toàn bộ các chuyến xe khách Hải Hậu Giáp Bát Nam Định mới nhất bao gồm giờ chạy, số điện thoại và lộ trình. Để đảm bảo chắc chắn chuyến đi không bị bỏ lỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp nhà xe mình muốn đi qua số điện thoại kèm theo nhé.

Bài viết liên quan

Danh sách xe khách Hà Giang liên tỉnh, Giờ chạy, ĐT

Xe khách Hà Giang gồm các tuyến xe đi và đến các địa điểm tại...

Lịch chạy xe khách Tuyên Quang Mỹ Đình Hà Nội, mới nhất

Tổng hợp lịch chạy các nhà Xe khách Tuyên Quang Mỹ Đình Hà Nội bao...

Danh sách xe khách Na Hang Tuyên Quang, giờ chạy, ĐT

Xe khách Na Hang Tuyên Quang gồm các nhà xe xuất phát từ Na Hang...

Lịch trình Xe khách Hải Hậu Yên Nghĩa, SĐT, giờ chạy

Xe khách Hải Hậu Yên nghĩa là tuyến xe có lộ trình từ Bến xe...

Xe du lịch tiếng anh là gì? các câu tiếng anh xe du lịch

Xe du lịch là một loại xe dùng để chuyên chở hành khách với mục...

Huỷ vé máy bay có được hoàn tiền không? Bambo, Vietjet

Khách hàng khi mua vé máy bay vì một lý do nào đó không thể...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *